Přidejte k nákupu jeden MAKEUP REMOVER PUFFS a získejte jeden zdarma pro kamaráda! Speciální nabídka platí do vyčerpání zásob.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností NOT SO FUNNY ANY s.r.o. se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, IČO: 068 29 791, DIČ: CZ06829791 vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 289639, jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.notsofunnyany.com, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.
1.2. K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody, ať už jsou spotřebitelé, či nikoliv. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách.
1.3. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně se použijí i na koupě zboží prostřednictvím zákaznické linky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky.
2.2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě nebo prostřednictvím zákaznické linky návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 21 dní a její doručení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.
2.3. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu v rámci domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn stanovit maximální množství, které lze zákazníkovi dodat.

3. Odstoupení bez udání důvodu

3.1. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednitvím internetu nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. Prodávající nabízí možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu každému zákazníkovi, a to do 14 dnů od doručení zboží.
3.2. Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nutné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnějším způsobem je kontaktovat prodávajícího na e-mailu info@notsofunnyany.com nebo na tel. čísle +420 603 896 036. Je možné užít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt ZDE.
3.3. Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má zákazník nárok také na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu možnému způsobu dodání zboží. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy prodávající vyplatí pouze kupní cenu zboží. Uvedenou peněžní částku prodávající vrátí bezodkladně, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou je však možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit totožný platební způsob jako při placení nákupu zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.
3.4. Zboží je třeba bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu NOT SO FUNNY ANY s.r.o. se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, nebo jej osobně doručit po dohodě na stejnou adresu. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.
3.5. Prodávající dále upozorňuje, že zákazník odpovídá podle zákona za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li zákazník produkt i potom, co jej už jednou zkusil). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (např. v případě gravírovaného obalu) a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických dekorativních přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).
3.6. Od smlouvy nelze odstoupit v případě využití dárkové služby – tato možnost se vztahuje pouze na produkty samotné, ne na dárkové balení.

4. Reklamace

4.1. V případě, že má zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Zákazník je dále oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání či opravy. V případě, že by toto odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může také odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví až později.
4.2. Za vady na zboží zodpovídá prodávající, projeví-li se v době dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.
4.3. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či uváděné vlastnosti, neslouží svému účelu, dále neodpovídá požadavkům právních předpisů nebo nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případné alergické reakce na dodané zboží nelze samy o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky u dárků a jiných bezúplatných plnění, která poskytuje prodávající nad rámec objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a neukazují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit v případě změny obalu výrobcem).
4.4. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail info@notsofunnyany.com nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle +420 603 896 036 Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu NOT SO FUNNY ANY s.r.o. se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, společně s vyplněným reklamačním formulářem, který lze nalézt ZDE. V případě vyplnění formuláře bez pomoci personálu, je třeba uvést vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.
4.5. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu, textové zprávy či telefonicky. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytná zákazníkova potřebná součinnost.
4.6. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

5. Způsob platby a dodání

5.1. Způsoby platby a dodání lze vybrat z nabízených možností. Před odesláním objednávky je zákazník na zvolený způsob platby a dodání, stejně jako na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.
5.2. Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami naleznete na stránkách www.notsofunnyany.com.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

6. Další informace

6.1. Prodávající zákazníkům poskytuje různé slevy, dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka prodejce vždy v jednotlivých případech informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku využít pouze jednorázově a v rámci jednoho nákupu lze užít pouze jednu poukázku téhož druhu. Společné pro všechny typy slev je to, že jednotlivé slevy v rámci slevových kódů nelze sčítat ani kombinovat s cenovými akcemi. V případě použití procentních kódů bude aplikována procentuální sleva s vyšší hodnotou. Pokud je však produkt již zlevněný a hodnota slevy je vyšší než nabízená sleva v rámci slevového kódu použije se ta původní, kde je hodnota slevy vyšší. V případě, kdy je hodnota dárkové poukázky vyšší než hodnota celého nákupu, nelze převést rozdíl na novou poukázku a nevyčerpaná suma nebude zpětně proplacena.
6.2. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Zákazník tak má možnost podělit se o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

7. Zasílání vzorků

7.1. Vybraným zákazníkům nabízí prodávající službu Zasílaní vzorků zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout zákazníkům možnost bezplatného zasílání vzorků za účelem vyzkoušení produktů a dalších kosmetických přípravků nabízených v internetovém obchodě.
7.2. Výběr vzorků je omezen skladovými zásobami a aktuální nabídkou internetového obchodu.
7.3. Služba Zasílaní vzorků zdarma má za cíl informovat zákazníka o nabídce internetového obchodu a nejedná se o určení jakosti nebo provedení dle smluveného vzorku. Služba Zasílaní vzorků zdarma je bezplatná služba reklamního charakteru a nepředstavuje plnění v rámci kupní smlouvy. Jakýkoliv nesoulad v zaslaném vzorku tak nezakládá práva z vadného plnění.
7.4. Zákazník může být kontaktován za účelem ověření spokojenosti s vybraným produktem a žádostí o zaslání produktu dává souhlas k možnému kontaktování.

8. Obecné informace

8.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
8.2. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit prostřednictvím epodatelny na webových stránkách České obchodní inspekce. Přípaný spor lze také řešit online prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
8.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je město Praha.
8.4. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je zákazník s přihlédnutím k jím zvolenému druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je daňový doklad, který může prodávající zaslat také elektronicky v emailu o expedici zakázky. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání, nebo vyprodání zásob.
8.5. Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v e-mailu o expedici zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad zašleme společně se zbožím.
8.6. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání, nebo vyprodání zásob.